Novoletni koncert
Občasno SPZ organizira Novoletne koncerte klasične glasbe v prvih dneh januarja. Nastopajo glasbeniki iz Koroške, Slovenije in Furlanije Julijske krajine.

 

Koncert klasične glasbe »Prisluhnimo sosedu: Nova glasba iz alpsko-jadranskega prostora«
Od leta 2006 SPZ pripravlja vsakoletne koncerte klasične glasbe, na katerih nastopajo glasbeniki iz Avstrije, Italije in Slovenije.

 

Tamburaški festival
Na vsakoletnem junijskem čezmejnem tamburaškem festivalu v k & k centru v Šentjanžu v Rožu se srečajo vse slovenske tamburaške skupine iz avstrijske Koroške (dve skupini iz Šentjanža v Rožu, tamburaška skupina iz Loč pri Baškem jezeru, tamburaška skupina »Tamika« iz Železne Kaple, Zahomški tamburaši z Zilje in Hodiški tamburaši iz Hodiš), tamburaške skupine z območja nekdanje Jugoslavije in tudi od drugod.

Leta 2002 je minilo sto let od ustanovitve prve tamburaške skupine na Koroškem; ta je bila leta 1912 ustanovljena v Selah. Tamburanje – instrumentalno muziciranje, primerno tudi za instrumentalno neizobražene ljudi – je močno vplivalo na kulturno rast koroških Sovencev, saj je po prvi svetovni vojni na južnem Koroškem delovalo že več kot 30 tamburaških ansamblov. Posledica učenja tamburic kot učnega predmeta v Slovenski glasbeni šoli pa so na novo ustanovljene otroške in mladinske tamburaške skupine v Šentjanžu v Rožu in na Zilji.

 

Vir:

Verdel, Roman: Za uvod. V: Hanzi Weiss (ur.): Sto let tamburanja na Koroškem. Šentjanž v Rožu in Celovec: SPD Šentjanž in SPZ, 2002: 5.