Čeprav je najbolj razširjena oblika glasbene dejavnosti koroških Slovencev in Slovenk še vedno zborovsko petje in v okviru SPZ in slovenskih prosvetnih in kulturnih društev delujejo številni ženski, moški, mešani, mladinski in otroški pevski zbori, pa tudi tamburaške, instrumentalne in folklorne skupine, pa SPZ v zadnjem času podpira tudi razvoj različnih sodobnih glasbenih žanrov (npr. jazz, rock) in spodbuja strokovni razvoj mladih glasbenikov. Delovanje glasbenih ustvarjalcev SPZ podpira s honoriranjem in posredovanjem dirigentov, svetovanjem in z logistiko, poleg tega pa delno vzdržuje Slovensko glasbeno šolo na Koroškem.