Slovenska študijska knjižnica (SŠK) je osrednja knjižnica koroških Slovencev, ki jo je Slovenska krščansko-socialna zveza ustanovila leta 1927, po uničenju v času nacizma leta 1947, pa jo je obnovila Slovenska prosvetna zveza. SŠK je od leta 1990 članica Avstrijske zveze javnih knjižnic »Büchereiverband Österreichs«.

Od leta 1979 sistematično nakupuje in zbira vse publikacije, ki jih izdajajo koroški Slovenci, in vse tiste, ki te obravnavajo, od leta 1987 pa izdeluje koroško slovensko bibliografijo. Po zakonu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu iz leta 2006 o obveznem izvodu je knjižnica upravičena samo do publikacij, izdanih z javnimi sredstvi, preostalo gradivo pa nakupuje s pomočjo subvencij Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Od leta 1997 je prek medmrežja povezana s slovenskim kooperativnim bibliografskim sistemom COBISS, s čimer ima dostop do 229 knjižnic, univerzitetne knjižnice v Celovcu in slovenske študijske knjižnice v Trstu. Leta 2000 je prešla na računalniško podprto izposojo gradiva. SŠK hrani in izposoja nad 140.000 knjig in 500 naslovov periodičnih publikacij, z gradivom oskrbuje 23 knjižnic slovenskih kulturnih društev na dvojezičnem ozemlju Koroške.

Skupaj z Društvom Bralna značka Slovenije, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije v Ljubljani, vsako leto organizira akcijo »Bralna značka«, namenjeno spodbujanju branja med otroki in mladimi. Sodeluje tudi v akciji »Rastem s knjigo« v organizaciji Javnega sklada za knjigo Republike Slovenije.

Naslov:
Mikschallee 4
9020 Klagenfurt/Celovec
http://www.celovec.sik.si/
Tel. in fax: + 43 (0)463 32 385

Odprto:
Ponedeljek, torek: 10.00–18.00
Sreda, četrtek, petek: 8.00–16.00