Etnološki muzej Kostanje

Društveno delovanje na Kostanjah, katerega začetek sega v leto 1903, je leta 1973 oživil domačin Janez Lesjak. Ob bogati pevski in gledališki dejavnosti je potekalo tudi zbiranje predmetov materialne in duhovne kulture. Leta 1998 so člani SPD Drabosnjak začeli obnavljati Drabosnjakov dom z namenom, da v njem razstavijo zbirko zbranih predmetov: orodja in naprav iz vsakdanjega življenja ter gledaliških kostumov za pasijonske igre. Pozneje so jim dodali še predmete iz družinske hiše Micke Miškulnik iz Šentjakoba v Rožu in, z namenom dopolnitve posameznih tematskih sklopov, še nekatere načrtno zbrane predmete. K sodelovanju pri obnovi in strokovni ureditvi zbirke so povabili Krščansko kulturno zvezo – ta je za sodelovanje pridobila Ministrstvo za kulturo RS in Občino Vrba – Slovensko prosvetno zvezo in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.

Zbirka, ki šteje ok. štiristo predmetov iz vaškega okolja iz obdobja od zadnje četrtine 19. do druge polovice 20. stoletja, je restavrirana, evidentirana in razporejena po tematskih sklopih. Opremljena je s podatki o strokovnem in narečnem poimenovanju predmetov in njihovih sestavnih delov, njihovi funkciji in času uporabe. Razstavljeni predmeti so v grobem razvrščeni v tri osrednje vsebinske sklope. Na gumnu so razstavljeni predmeti, ki prikazujejo delovne postopke od setve do žetve, rejo živine, pridobivanje živalskih produktov ter transportna sredstva. V prvem razstavnem prostoru nad gumnom so na ogled predmeti domačih obrtnih dejavnosti in gozdarstva, v zadnjem pa z ženskimi hišnimi opravili povezani predmeti.

Komunikativno zasnovana zbirka opozarja predvsem na bogato znanje, spretnost in iznajdljivost naših prednikov.

Odpiralni čas:

Junij in september: sobota in nedelja, od 13.00 do 17.00

Julij in avgust: petek, sobota in nedelja, od 13.00 do 17.00

Po dogovoru na tel: 00 43 (0)664 213 18 41