Otroške gledališke skupine
Gledališka skupina Šentlipš, SPD Trta
KKD Vogrče in okolica
SPD Dobrač na Brnci
Skupina »Mladi Celovčani«, SKD Celovec
teatr zora, SPD Rož, Šentjakob
KPD Šmihel
SPD Zarja
Otroška skupina Jepca
(Vodijo: Antonia, Ilka in Theresia Ressmann, www.jepa.at)

 

Mladinske gledališke skupine
»Vsi na kupu«, KPD Šmihel
»Sanjelovci«, SPD Danica, Šentprimož
Ledince, SKD Jepa Baško jezero
SPD Bilka Bilčovs
»Šchok«, SPD Trta, Žitara vas
Teater Šentjanž, SPD Šentjanž
Še.EN.tjanž teater, SPD Šentjanž

Odrasle gledališke skupine
KPD Planina Sele, st.
KPD Planina Sele, ml.
KKD Vogrče in okolica
Oder 73 − Gledališče ob Dravi, Pliberk
Teatr Danica, SPD Šentprimož
teatr trotamora, SPD Rož, Šentjakob
KPD Šmihel
SPD Zarja

Lutkovne skupine
»Mi smo mi Navihanci in Pika«, SKD Celovec
SPD Srce, Dobrla vas
KPD Šmihel
KPD Šmihel
Lutke Mladje KDZ
Lutke Suha, KPD Drava, Žvabek
Lutkovna skupina »Čačo čeče«, SPD Gorjanci, Kotmara vas
SPD Danica, Šentprimož