SEZNAM PEVSKIH ZBOROV

Mešani pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Dominik Jurca; predsednica Rezi Kolter
www.bilka.at

Mešani pevski zbor Danica (Šentprimož)
vodi Stanko Polzer; predsednik Samo Wakounig
www.danica.at

Mešani pevski zbor Gorjanci (Kotmara vas)
vodi Gudrun Mehringer-Thaler; predsednik Vinko Wieser

Mešani pevski zbor Gorotan (Šmihel)
vodi Albert Krajger; predsednik Franc Opetnik
kontakt

Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus (Celovec)
vodi Mario Podrečnik; predsednica Katharina Podrečnik
Facebook

Mešani pevski zbor Mojcej (Št. Ilj)
vodi Katrin Piskernik; predsednik Maksi Sima

Mešani pevski zbor Peca (Globasnica)
vodi Petra Stravnik; predsednica Marija Markitz
www.skd-globasnica.at

Mešani pevski zbor Podjuna-Pliberk
vodi Anja Kapun; predsednica Janja Trap-Kert
www.podjuna.at

Mešani pevski zbor Srce (Dobrla vas)
vodi Tanja Kramer; predsednica Brigitte Neuwersch
Facebook

Mešani pevski zbor PD Obirsko
vodita Tone Potočnik in Barbi Pavlič; predsednica Meta Pavlič

Mešani pevski zbor Sele (Sele)
vodi Roman Verdel; predsednica Marija Oraže
www.facebook.com/pdsele

Mešani pevski zbor SPD Radiše (Radiše)
vodi Sandra Lampichler; predsednik Aleksander Tolmaier
www.spd-radise.at

Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
vodi Roman Verdel
www.bgslo.at

Komorni zbor SPD Borovlje (Borovlje)
zborovodja in predsednik: Roman Verdel
www.spdborovlje.at

Ženski pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodi: Špela Mastek Mori; preds. SPD Trta Slavko Einspieler
http://grekdoznami.wix.com/zepz-trta

Ženski pevski zbor Rož (Št. Jakob v. R.)
vodi Žiga Kert; predsednica zbora Rozka Sticker, predsednik SPD Rož: Karli Krautzer
www.roz.si

Obirski ženski oktet (Obirsko)
vodi Emanuel Polanšek

Lovski pevski zbor (Železna Kapla)
vodi Jozi Starc; predsednik Erni Županc
kontakt

Moški pevski zbor Foltej Hartman (Pliberk)
vodi Martin Kušej; predsednik zbora Mirko Nachbar, preds. SPD Edinost Matej Trampusch

Moški pevski zbor Franc Leder-Lesičjak (Šteben)
predsednik Erich Schmautzer

Moški pevski zbor Jepa-Baško jezero (Loče)
vodi Alex Schuster; predsednica Anica Lesjak-Ressmann
Facebook

Moški pevski zbor Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Hanes Košutnik; predsednik Adrijan Mandl
www.kraljmatjaz.at

Moški pevski zbor Radiški fantje (Radiše)
vodi Nuži Lampichler; predsednik Aleksander Tolmaier
www.spd-radise.at

Moški pevski zbor Valentin Polanšek (Obirsko)
vodi Božo Hartmann; predsednik Avgust Brumnik

Moški pevski zbor Vinko Poljanec (Škocjan)
vodi Franc Starz; predsednik Miha Lipnik
www.vipo.at

Moški pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Marjan Gasser; predsednica Marija Weber-Ogris

Moški pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodita Tomaž Boškin in Pauli Stern; predsednik Slavko Einspieler
www.trta.at

Vokalna skupina Klika (Železna Kapla)
vodi Roman Kutschnig
www.zarja.at

Vokalna skupina Vrtača-Klång (Slovenji Plajberkk)
vodi Kristijan Laußegger

Vokalna skupina Lipa (Velikovec)
vodi Dominik Hudl, predsednik Martin Kuchling

Kvartet Nomos (Škocjan)
vodi Sonja Woschitz
www.nomos.at

Vokalna skupina VOXON (Pliberk)
vodi Danilo Katz
www.voxon.at

Vokalna skupina Svrž
vodi Alex Schuster

Vokalna skupina Slovenji Plajberk (Slovenji Plajberk)
vodi Veronika Krachler-Laußegger

Pevska skupina Mozaik (Brnca)
vodita Roland in Dorica Kazianka

Skupina akzent (Ledince)
vodi Anica Lesjak-Ressmann
Facebook

Skupina Ascolti (Št. Ilj)
vodi Katrin Piskernik

Tercet Rož (Šentjakob)
vodi Simona Rovšek

Tercet Tri rože (Šentjakob)
vodi Lena Krautzer

Kvartet AnTaMiNa Dobrla vas
vodi Tanja Kramer

Kvartet 4 U (Rož)
vodi Elija Sticker

Kvartet Dobniško jezero (Loče)
vodi Simon Trießnig

Kvintet Krnica/Quintett Karnitzen
vodi Herman Fritz

Kvintet Donet (prej Kvintet Foltej Hartman)
vodi Martin Kušej
www.facebook.com/kvintetdonet

Kvintet Smrtnik (Korte)
vodi Engelbert Logar
www.smrtnik.at

Sekstet Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Aleksander Košutnik

Oktet Suha
vodi Iztok Kocen, menedžer Jokej Logar
www.oktet-suha.at

VIS Sanje, Suha
vodi Engelbert Logar

Hartmann´ce (Celovec)
vodi Katarina Hartmann
www.katarinahartmann.com/hartmannce

Dekleta Smrtnik
facebook/Dekleta Smrtnik
dekleta.smrtnik@gmx.at

Kežarjevi vnuki (Šentprimož)
vodi Jasmina Hajnžič

Skupina ConCor (Rožek)
vodita Gerti Schuster, Nataša Oraže

Otroški zbor Jepca (Loče)
vodijo Antonia Ressmann, Ilka Ressmann, Mirjam Wrolich-Mosser
Facebook

Otroški zbor Lipov cvet (Velikovec)
vodi Veronika Karner

Otroški zbor Mlada Podjuna (Pliberk)
vodi Sara Krištof
www.podjuna.at

Otroško-mladinski zbor Amabilis (Galicija)
vodi Mira Blažej

Otroško-mladinski zbor Št. Lipš (Št. Lipš)
vodita Pepca Weiss, Irena Brežjak

Otroški zbor Radiše
vodita Tatjana Tolmaier, Heidi Lampichler
www.spd-radise.at

Otroško-mladinski zbor Bajtiše
vodita: Herman Kelich, Romina Urbantschitsch

Otroški zbor Melodija (Bilčovs)
vodi Rosi Krušic
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C2965/kinderchor_otroshki_zbor_melodija/

Otroški zbor Obirčki in Mladinski zbor Obirteens (Obirsko)
vodita Tanja Smrtnik-Furjan, Judith Paulitsch

Otroški zbor PD Sele (Sele)
vodita Mirja Oraže, Barbara Oraže
www.facebook.com/pdsele

Otroški zbor Pipapo (Hodiše)
vodita Elvira in Tomas Sabotnik

Otroški zbor Danica (Šentprimož)
vodita Sara Ouschan, Barbara Mistelbauer-Stern
www.danica.at

Otroški zbor Trtinos (Žitara vas)
vodi Jasmina Wuttej
www.trta.at

Otroški zbor Rož’ce (Šentjakob)
vodi Mirko Lepuschitz
www.roz.si

Otroški zbor Srčki (Dobrla vas)
vodita Paula Schein-Kontschitsch in Sonja Woschitz
Facebook

Otroški zbor Živ-žav (Globasnica)
vodita Angelika Burkhardt in Martina Hirm
www.facebook.com/SKDGlobasnica

Mladinski zbor Angels (Bilčovs)
vodi Petra Schellander

Mladinski zbor PD Sele
vodi Anja Oraže
www.facebook.com/pdsele

Zbor nižje stopnje Slovenske gimnazije (Celovec)
vodi Sandra Lampichler
www.bgslo.at

Mladinski zbor Danica (Šentprimož)
vodita Barbara Mistelbauer-Stern, Miriam Sadnikar
www.danica.at

Sweathearts SPD Srce (Dobrla vas)
vodita Paula Schein-Kontschitsch, Sonja Woschitz
Facebook

Šolski zbor Javne dvojezične ljudske šole Celovec (Celovec)
vodi Veronika Stern
volksschule24.zweisprachig.at

Šolski zbor ljudske šole Ledince (Ledince)
vodi Anica Lesjak-Ressmann
www.vs-ledenitzen.at

Šolski zbor Mohorjeve ljudske šole (Celovec)
vodi Tatjana Tolmaier
sola.mohorjeva.at

Ansambel Drava (Borovlje)
vodi Roman Verdel

Ansambel Korenika (Šmihel)
vodi Albert Krajger

Godba na pihala (Šmihel)
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

New Times Big Band
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek (Žvabek)
vodi Vera Sadjak

Rock skupina Bališ
menedžer Marko Stern
www.balisrock.jimdo.com

Rožanski muzikanti (Bilčovs)

Tamburaški ansambel Loče
vodi Erika Wrolich

Tamburaška skupina Starabanda (Hodiše/Škofiče)
vodi Jörg Errenst

Tamburaška skupina Šentjanž
vodi Anja Šlemic
www.spd-sentjanz.at

Tamburaška skupina Tamika (Železna Kapla)
vodi Tatjana Pirker
www.tamika.at

Cerkveni pevski zbor Djekše
vodi Hanzi Karner

Cerkveni zbor Dobrla vas
vodi >Sonja Kampusch

Cerkveni pevski zbor Globasnica
vodi Veronika Stern

Cerkveni pevski zbor Ledince
vodi Anica Lesjak-Ressmann

Cerkveni pevski zbor Loče
vodi Simon Trießnig
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C3243/kirchenchor_der_pfarre_latschach_cerkveni_zbor_fare_loche/

Cerkveni pevski zbor Obirsko (= MePZ PD Obirsko)
vodita Tone Potočnik in Barbara Paulič

Cerkveni pevski zbor Pliberk
vodi Špela Mastek Mori

Cerkveni pevski zbor Podgorje
vodi Urh Kassl

Cerkveni pevski zbor Sele (= MePZ PD Sele)
vodi Roman Verdel

Cerkveni pevski zbor Suha
vodi Engelbert Logar

Cerkveni pevski zbor Škocjan
vodi Helka Mlinar

Cerkveni pevski zbor Šmarjeta v Rožu

Cerkveni pevski zbor Šmihel (= MePZ Gorotan)
vodi Albert Krajger

Cerkveni pevski zbor Št. Ilj (MePZ Mojcej)
vodi Katrin Piskernik

Cerkveni pevski zbor Šentjakob
vodi Karli Krautzer

Cerkveni pevski zbor Št. Lipš
vodi Pavli Stern

Cerkveni pevski zbor Št. Peter na Vašinjah

Cerkveni pevski zbor Šentprimož
vodi Marija Hanjžič-Kežar

Cerkveni pevski zbor Šteben
vodi Dagmar Dumpelnik

Cerkveni pevski zbor Železna Kapla
vodi Božo Hartmann

Cerkveni pevski zbor Želinje
vodi Sonja Kuchling