Slovenska izobraževalna društva so bila formalno ustanovljena od leta 1902 naprej. Še pred tem je bilo ustanovljeno Pevsko društvo Gorotan v Šmihelu (1893), kratkoživo Pevsko društvo Lipa (1897-1903), Slovensko pevsko društvo Rožnica v Št. Jakobu v Rožu (1899), Tamburaško društvo Bisernica v Celovcu (1901) in Tamburaško društvo v Selah (1902), iz katerega je pozneje nastalo KPD Planina. Najstarejša uradno potrjena Katoliška slovenska izobraževalna društva pa so nastala v Kotu pri Št. Jakobu (1902), v Globasnici, na Kostanjah in na Brdu (1903), v Hodišah, Rožeku, na Radišah (1904), v Podravljah, Škofičah (1905) itn. Na teh temeljih je gradil celovški stolni kaplan dr. Lambert Ehrlich iz Žabnic, ki je 3. julija 1907 pri deželni vladi naznanil ustanovitev društva z imenom »Slovenska krščansko-socijalna zveza za Koroško« s sedežem v Celovcu. Krščanska kulturna zveza, ustanovljena 1953,nadaljuje s tradicijo te zveze.

 

Seznam društev:

 • Alpski klub Obir
  Rudi Mak (predsednik)
 • Ansambel Korenika
  Albert Krajger (predsednik)
 • Društvo godba na pihala Šmihel – Blasmusik St. Michael
  Michael Vavti (predsednik)
  www.plechbanda.com
 • DSG Sele-Zell
  Manfred Furjan (predsednik)
  www.dsgselezell.at
 • Farna mladina v Št. Lipšu
  Peter Korpitsch (predsednik)
 • Film mladje
  Miha Dolinšek (predsednik)
 • Galerija `Anin
  Niko Vavti (predsednik)
 • Galerija Šikoronja
  Marija Šikoronja (predsednica)
  www.galerie-sikoronja.at
 • Glasbena šola na Koroškem
  Božo Hartmann (predsednik)
  www.glasbenasola.at
 • Gledališče ob Dravi/Oder 73
  Franc Kuežnik
 • Humška skupnost
  Hannes Matschek (predsednik)
 • Katoliška prosveta Pliberk
  Ivan Olip (predsednik)
 • Katoliška prosveta v Št. Ilju
  Janko Krištof
 • Katoliška prosveta v Kotmari vasi
  župnik Michael Joham (predsednik)
 • Katoliško kulturno društvo Vogrče in okolica
  Lojz Kerbitz (predsednik)
  www.kkd-vogrce.at
 • KD “Peter Markovič”
  Franc Kattnig (predsednik)
 • Klub slovenskih študentov in študentk na Koroškem (KSŠŠK)
  www.ksssk.at
 • Koroška dijaška zveza
  www.kdznet.at
 • KPD “Drava” v Žvabeku
  Lenart Katz (predsednik)
  www.kpddrava.at
 • KPD “Planina” v Selah
  Milena Olip (predsednica)
 • KPD Šmihel
  dr. Silvo Jernej (predsednik)
  www.smihel.at
 • Kulturni dom Pliberk
  Jurij Mandl (predsednik)
 • Kumst – kulturni most
  Pavli Stern (predsednik)
 • Kulturno društvo Šmarjeta-Apače
  Martina Weinfurtner (predsednica)
 • Kvintet bratov Smrtnik (Korte)
  www.smrtnik.at
 • Dekleta Smrtnik
  facebook/Dekleta Smrtnik
  dekleta.smrtnik@gmx.at
 • MePZ Gorotan
  Franc Opetnik (predsednik)
 • MePZ “Jakob Petelin Gallus”
  Katharina Podrečnik (predsednica)
 • MePZ “Podjuna-Pliberk”
  Janja Trap-Kert (predsednica)
  www.podjuna.at
 • Mladinski center na Rebrci
  Polde Zunder (vodja)
 • MoPZ “Kralj Matjaž”
  Adrijan Mandl (predsednik)
  www.kraljmatjaz.at
 • PD “Lipa” v Velikovcu
  Martin Kuchling (predsednik)
 • Pevsko društvo Sele
  Marija Oraže (predsednica)
 • Pevsko društvo Obirsko
  Meta Pavlič (predsednica)
 • Regionalni center Št. Jakob
  Peter Fantur (predsednik)
 • Rožanski muzikanti
 • Rož´nrock, Društvo za pospeševanje jezikovne in kulturne raznolikosti v Rožu
  Marina Hedenik (predsednica)
 • SAK-Slovenski atletski klub
  Marko Wieser (predsednik)
  www.sak.at
 • SKD “Jepa-Baško jezero”
  Anica Lesjak-Ressmann (predsednica)
  www.jepa.at
 • SKD v Celovcu
  Natalija Hartmann (predsednica)
 • SKD v Globasnici
  Marija Markitz (predsednica)
  www.skd-globasnica.at
 • Skupina Ascolti
  Katrin Piskernik (voditeljica)
 • Slomškov dom
  Christian Koren (ravnatelj)
  www.mohorjeva.at/slomskovdom
 • Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
  Nužej Tolmajer (predsednik)
  www.ethno.at
 • SPD “Danica” v Št. Primožu
  Samo Wakounig (predsednik)
  www.danica.at
 • SPD “Dobrač” na Brnci
  Marjan Gallob (predsednik)
 • SPD “Drabosnjak” na Kostanjah
  Ernst Dragaschnig (predsednik)
 • SPD “Edinost” v Pliberku
  Matej Trampusch (predsednik)
 • SPD “Edinost” v Štebnu
  Erich Schmautzer (predsednik)
 • SPD “Gorjanci” Kotmara vas
  Vinko Wieser (predsednik)
 • SPD “Kočna” v Svečah
  Alenka Weber Inzko (predsednica)
  www.kocna.at
 • SPD “Rož” v Št. Jakobu v Rožu
  Karli Krautzer (predsednik)
  www.roz.si
 • SPD “Srce” v Dobrli vasi
  Gitti Neuwersch (predsednica)
  www.srce.at
 • SPD “Trta” v Žitari vasi
  Slavko Einspieler (predsednik)
  www.trta.at
 • SPD “Vinko Poljanec”
  Miha Lipnik (predsednik)
  www.vipo.at
 • SPD “Zila”
  Urban Popotnig (predsednik)
 • SPD “Zvezda” v Hodišah
  Franz Spitzer (predsednik)
 • Vaščanә pojo iz Zgornje vesce
  Marko Kovačič (predsednik)
 • Višja šola za gospodarske poklice  
  Štefan Schellander (ravnatelj)
  www.hlw-stpeter.at
 • Vokalna skupina “VOXON”
  Danilo Katz (predsednik)
  www.voxon.at