Kulturni tandem 2024

Slovenska narodna skupnost na Koroškem ima za seboj razgibano preteklost. Z vsakoletnimi Kulturnimi tedni, ki jih Biro za slovensko narodno skupnost od leta 1993 prireja s Krščansko kulturno zvezoter Slovensko prosvetno zvezo širom Koroške, je bil ustvarjen okvir srečavanja s ciljem, da se narodni skupnosti zbližujeta. Bistvenosredstvo sporazumevanja je jezik, umetnost in kultura pa nudita primerne vsebine, da se spodbuja medsebojno razumevanje. S pomočjo tega dialoga in živete dvoter večjezičnosti ob upoštevanju kulturne in jezikovne raznolikosti dežele je uspelo postaviti v ospredje to, kar ljudi povezuje. Niz prireditev se je razvil v stalnico koroške kulturne krajine. Ta razveseljivi razvoj je skupna zasluga tako nemško kakor tudi slovensko govorečih sodeželanov.

Sedaj lahko gremo korak naprej. Prvič se bo Kulturni teden izvedel po novem konceptu Kulturnega tandema in me prav posebno veseli, da občinstvu lahko nudimo tako raznolik kulturni spored. Cilj tandema je, da se osnuje dolgoročno sodelovanje med občino z njenimi društvi na jezikovno mešanem ozemlju in občino oz. kulturnimi društvi zunaj jezikovno mešanega območja. Tako naj se še močneje in trajneje spodbujata bogato, raznoliko ter obširno kulturno ustvarjanje slovenske narodne skupnosti in sobivanje nemško in slovensko govorečih na Koroškem. Občini Možberk se zahvaljujem za to, da se je ponudila kot prizorišče tega pilotnega projekta in se bo te naloge lotila skupaj s SPD Zarja iz Železne Kaple.

Prepričan sem, da bo priznana platforma za dialog v novi obliki tandema pripomogla do mnogih prijateljskih odnosov. Vsem sodelujočim se prisrčno zahvaljujem za vse njihove ideje in za pionirski duh, letošnjim podpornikom in bodočim oblikovalcem pa želim obilo uspeha.

S prisrčnim pozdravom
vaš dr. Peter Kaiser
koroški deželni glavar