ODBORI

 

Izvršni odbor SPZ:

 

Predsednik:
Dr. Gustav Brumnik

Podpredsedniki:
Eda Velik
Dr. Helena Verdel
Mag. Božo HartmannPoslovodstvo:
Dr. Janko Malle

Mitja Rovšek, MBA (kooptirani član)

 

Blagajničarka:
Marica Sima

Upravni odbor SPZ:

 

Dr. Teodor Domej
Slavko Einspieler
Mag. Anica Ferk-Gasser
Mag. Rupert Gasser
Dr. Maja Haderlap
Sonja Hribar-Marko
Emil Krištof
Dr. Štefan Merkač
Dr. Marija Novak-Trampusch
Prof. Tomaž Ogris
Mag. Magdalena Angerer-Pitschko
Saša Poljak
Slavko Sticker
Trude Wieser-Moschitz
Eva Hartmann
Nadja Wieser
Mag. Aleksander Gotthardt
Miha Vavti
Mag. Alina Zeichen

 

Nadzorni odbor SPZ:

 

Joško Hudl
Marta Polanšek
Mag. Bertl Wuttej
Nuži Wieser
Franc Kuežnik

 

Pisarna: Ponedeljek–četrtek: 08.00–12.00, 13.00–17.00 Petek: 08.00–12.00