Impulz (višja šola Št. Peter)

24. 5. 2018 / 19.30 – farovž Šentjakob

Alfred Jarry “K. UBU” – vol. I.
Režija: Marjan Štikar

24.05.2018 19.30 - 20.30